w Nowym Dworze Gdańskim
 • image037skadr.jpg
 • image015skadr.jpg
 • image012skadr.jpg
 • image017skadr.jpg
 • image034skadr.jpg
 • image025skadr.jpg
 • image019skadr.jpg
 • image026skadr.jpg
 • image013skadr.jpg
 • image010skadr.jpg
 • image027skadr.jpg
 • image014skadr.jpg
 • image039skadr.jpg
 • image021skadr.jpg
 • image024skadr.jpg
 • image022skadr.jpg
 • image030skadr.jpg
 • image005skadr.jpg
 • image035skadr.jpg
 • image001skadr.jpg
 • image016skadr.jpg
 • image018skadr.jpg
 • image041skadr.jpg
 • image036skadr.jpg
 • image042skadr.jpg
 • image007skadr.jpg
 • image032skadr.jpg
 • image011skadr.jpg
 • image020skadr.jpg
 • image006skadr.jpg
 • image003skadr.jpg
 • image002skadr.jpg
 • image029skadr.jpg
 • image004skadr.jpg
 • image033skadr.jpg
 • image009skadr.jpg
 • image040skadr.jpg
 • image023skadr.jpg
 • image028skadr.jpg
 • image031skadr.jpg
 • image038skadr.jpg
 

 dziennik elektroniczny           

Zespół Szkół nr II w NDG

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

PROPONUJE

zapraszamy do GALERII

W strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim działają czteroletnie technika oraz trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.

W ramach czteroletnich techników proponujemy: technikum obsługi turystycznej, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatyczne oraz technikum mechaniczne.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy naukę zawodów: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz inne zawody z praktyką u pracodawcy.

Technikum to szansa na zdobycie zawodu, zdania matury, podjęcia studiów lub pracy zawodowej. Absolwenci naszych techników obecnie pracują praktycznie we wszystkich krajach UE.

Nauka w technikum trwa cztery lata, a każdy z możliwych do zdobycia zawodów jest poszukiwany na rynku pracy.

 

TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Absolwenci technikum obsługi turystycznej otrzymają gruntowne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności turystycznej i agroturystycznej, do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w punktach informacji turystycznej, a także w biurach podróży oraz w hotelach o wysokim standardzie zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

W ramach nauki zawodu w Technikum Obsługi Turystycznej organizowane są wycieczki edukacyjne i spotkania z przedstawicielami branży turystyczno-hotelarskiej.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w pensjonatach, hotelach oraz biurach podróży. Interesujący program praktyk umożliwia uczniom konfrontację poznanych zagadnień teoretycznych z problemami i wyzwaniami pojawiającymi się w życiu zawodowym. Uczniowie mają możliwość zastosowania wiedzy w praktyce uczestnicząc w szkolnych wycieczkach programowych.

Rozwój turystyki spowodował duże zapotrzebowanie na fachowców, którzy potrafią profesjonalnie zaplanować i zorganizować wypoczynek turystom polskim i zagranicznym.

Specyfika naszego regionu stwarza doskonałe warunki dla rozwoju branży turystycznej.

Zachęcamy zatem do skorzystania z naszej oferty kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.

 

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatykjest więc zawodem, który umożliwia pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno - biurowych.

Absolwent technikum informatycznego posiada następujące umiejętności:

- sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi

- umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania

- umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (np. skanery, drukarki)

- umiejętność pracy w sieciach komputerowych

- umiejętność projektowania baz danych

- znajomość podstaw programowania

- umiejętność obsługi programów graficznych i multimedialnych w celu wykonywania reklam i prezentacji firm

- umiejętność tworzenia stron internetowych

- umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego.

Technik informatykmoże wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatykówpotrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Najbardziej typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

- ośrodki obliczeniowe

- firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

- punkty serwisowe

- firmy administrujące sieci komputerowe

- sklepy komputerowe

- dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Specjalnie pod potrzeby lokalnego rynku pracy w naszym Zespole Szkół uruchomiono technikum o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych. Absolwenci tego technikum są bardzo poszukiwanymi pracownikami w ośrodkach wczasowych, w placówkach gastronomicznych, w hotelach i punktach żywienia zbiorowego w Polsce, krajach UE i również za oceanem.

Zajęcia praktyczne uczniów z technikum żywienia odbywają się w nowoczesnej pracowni nauki zawodu oraz pracowni obsługi konsumenta mieszczących się na terenie naszej szkoły.

Uczniowie planują i wykonują dania z menu codziennego i okolicznościowego, uwzględniając diety dla różnych grup ludności. Poznają także zasady obsługi konsumenta.

Po trzeciej klasie uczniowie odbywają praktyki zawodowe w placówkach żywienia, w których doskonalą umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy.

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

Technik mechanik, zaliczany do zawodów o najstarszych tradycjach, to dziś zawód nie do zastąpienia. Obecnie technik mechanik operuje zarówno komputerem, jak i obrabiarkami skrawającymi, automatyką i elektroniką oraz metodami organizacji pracy. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia lub założyć własną firmę.

Nauka zawodu odbywa się w odpowiednio przystosowanej pracowni, a umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają na warsztatach szkolnych i w czasie praktyk u wybranych pracodawców z branży mechanicznej. Uczniowie tego kierunku mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w konkursach, których patronatem często bywa Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Dla tych, którzy chcą szybko zdobyć zawód i usamodzielnić się Zespół Szkół nr 2 proponuje naukę w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Każdy z zawodów, który można zdobyć w naszej szkole to zawód poszukiwany na rynku pracy.

Oferta edukacyjna jest otwarta na potrzeby rynku, jak i zainteresowania przyszłych uczniów. Kształcimy w ponad 50 zawodach w klasach wielozawodowych. Uczniowie przychodzą do szkoły i uczą się przedmiotów ogólnokształcących, zaś praktykę odbywają w zakładach pracy, a teorię zawodu zdobywają w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego poza Nowym Dworem Gdańskim.

Każdy z absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej może  rozpocząć pracę lub kontynuując dalszą naukę ma szansę zdać maturę i podjąć studia. Każdy również może zdobyć drugą specjalność zawodową.

                                                                                                                                                   

Statystyki:

81.5%Poland Poland
10.1%Germany Germany
5.1%United States United States
1.5%Russian Federation Russian Federation
0.5%United Kingdom United Kingdom
0.2%Norway Norway
0.2%Ireland Ireland
0.1%Slovakia Slovakia
0.1%Romania Romania
0.1%Czech Republic Czech Republic

Dzisiaj: 5
Wczoraj: 4
Bieżący tydzień: 9
Poprzedni tydzień: 53
Bieżący miesiąc: 300
Poprzedni miesiąc: 342
Ogółem: 32361

Partnerzy:

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Wspierają nas:

wtorek, 26, wrzesień 2017

Designed by LernVid.com