w Nowym Dworze Gdańskim
 • image018skadr.jpg
 • image003skadr.jpg
 • image039skadr.jpg
 • image021skadr.jpg
 • image042skadr.jpg
 • image004skadr.jpg
 • image017skadr.jpg
 • image002skadr.jpg
 • image016skadr.jpg
 • image032skadr.jpg
 • image019skadr.jpg
 • image010skadr.jpg
 • image035skadr.jpg
 • image005skadr.jpg
 • image009skadr.jpg
 • image034skadr.jpg
 • image013skadr.jpg
 • image029skadr.jpg
 • image006skadr.jpg
 • image041skadr.jpg
 • image036skadr.jpg
 • image038skadr.jpg
 • image014skadr.jpg
 • image015skadr.jpg
 • image033skadr.jpg
 • image007skadr.jpg
 • image020skadr.jpg
 • image026skadr.jpg
 • image037skadr.jpg
 • image027skadr.jpg
 • image023skadr.jpg
 • image031skadr.jpg
 • image024skadr.jpg
 • image022skadr.jpg
 • image040skadr.jpg
 • image012skadr.jpg
 • image028skadr.jpg
 • image030skadr.jpg
 • image001skadr.jpg
 • image011skadr.jpg
 • image025skadr.jpg
 

 dziennik elektroniczny           

Historia

 

Tu są nasi ABSOLWENCI (klik)

 


 

Dzieje Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1

w Nowym Dworze Gdańskim (od 20.11.1972 roku do 2003 roku)

Trudne warunki nauczania w nowodworskich szkołach uwidoczniły pilną potrzebę budowy nowego obiektu. W 1969 rok był rokiem prowadzenia prac przygotowawczych nad nową inwestycją. Realizacja budowy przewidziana została na lata 1970 - 1972.

W dniu 15.03.1970 r. została zawarta umowa między generalnym wykonawcą, a PB Rol, które 02.07.1971 r. przystąpiło do budowy szkoły. Termin jej przekazania opóźniał się. Dnia 30.09.1972 r. dokonano wstępnego odbioru szkoły, a 20.11.1972 r. szkołę przekazano do użytku młodzieży.

Znajdowało się w niej 12 izb lekcyjnych, a ponadto: pracownia zajęć praktyczno-technicznych, gabinet fizyko-chemiczny, biblioteka, sala gimnastyczna, natryski, gabinet lekarski i stomatologiczny oraz świetlica, kuchnia i kotłownia. Przy szkole znajdowało się mieszkanie dla dyrektora placówki.

Łączna kubatura obiektu wynosiła 9.971,4 m2. Boiska i urządzenia sportowe zajmowały obszar 1.132 m2. Koszt całej inwestycji wyniósł 7.545.657 zł. Na pomoce naukowe przeznaczono 1.000.000 zł. Dyrektorem szkoły został pan mgr Roman Żmuda, zastępcą Władysław Kosek.

W dniu otwarcia szkoły odbyło się pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej, w której uczestniczyło 17 nauczycieli. Młodzież szkół Nr 1 i Nr 2 na uroczystych apelach pożegnała nauczycieli i uczniów odchodzących do nowej szkoły.

W okresie od 22.11.1972 r. do 15.12.1972 r. posadzono przy pomocy młodzieży 100 drzew owocowych na terenie ogrodu szkolnego i 300 ozdobnych krzewów.

W dniu 12.12.1972 r. odbyło się pierwsze zebranie rodziców, na którym wybrano przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego - został nim pan Ryszard Dudka.

W dniu 15.06.1973 r. mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci - było ich 35. Na ogólny stan 445 uczniów promocję otrzymało 402 uczniów. W tym roku rozpoczyna naukę 473 uczniów. Odnotować należy, że uczniowie posadzili w tym roku w obejściu szkoły 1000 krzewów róż, a drogę wiodącą do szkoły obsadzona została krzewami ozdobnymi. Szkoła otrzymała I nagrodę w powiecie za udział w konkursie zorganizowanym przez LOP na zielone zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W 1974 roku młodzież, nauczyciele i rodzice w czynie społecznym ułożyli chodnik do szkoły. Był to czyn podjęty z okazji 30-lecia Polski Ludowej.

16.04.1974 r. " Dziennik Bałtycki" poinformował, że przy szkole ma być zbudowany basen o wymiarach 25/12 m, a wokół niego ogród jordanowski. Wybetonowano miedzę basenu i 10.06.1974 r. otwarte kąpielisko zostało oddane dzieciom i młodzieży, o czym donosił kronikarz szkoły, uwieczniając obiekt na zdjęciu. Była także ekipa telewizyjna. Dziś po basenie nie ma śladu. Na jego miejscu wybudowano domki jednorodzinne.

W roku szkolnym 1974-1975 szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, ponieważ likwidacji uległa Szkoła Podstawowa w Orłowie. Obniżono też liczbę klas w Szkole Podstawowej w Kmiecinie do czterech oddziałów. Szkole podporządkowano szkołę w Lubieszewie, Jazowie, Wiercinach, Marynowach.

Dzieci i młodzież zaczęto dowozić do Nowego Dworu Gdańskiego. Dla potrzeb szkoły został więc zakupiony autobus "Stan", którym pierwszą wycieczkę odbyli do Krynicy Morskiej nauczyciele w dniu 8 marca.

Rok szkolny 1975-1976 obfitował w szkole w wiele działań kulturalnych. 14.09.1975 r. 140 uczniów szkoły pokazało swój dorobek artystyczny w czasie gminnych uroczystości Święta Plonów we wsi Marynowy. W szkole działa kabaret koła zainteresowań. W dniach 11.11.1976-20.12.1976 w szkole była przeprowadzona wizytacja. Pracę szkoły i Jej dyrektora oceniono na ocenę bardzo dobrą.

Rok szkolny 1976-1977 przynosi kolejne zmiany, szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Podstawową Nr 3 i podlegają jej tylko dwa punkty filialne w Marynowach i Kmiecinie.

W szkole uczy 25 nauczycieli, naukę pobiera 575 uczniów. Działa drużyna harcerska, która odwiedza w październiku jednostkę wojskową w Elblągu, w galowych mundurach występując dla żołnierzy z okazji 32 rocznicy powstanie Ludowego Wojska Polskiego.

Warto odnotować, że szczep harcerski pod przewodnictwem druhny szczepowej Anny Pacewicz zajął I miejsce w zbiórce makulatury wśród harcerzy szkół podstawowych, a uzyskane pieniądze przekazali na Centrum Zdrowia Dziecka i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

18.03.1977 rok, hufcowi nadano imię hm. Benedykta Porożyńskiego, a harcerka przygotowała część artystyczną, którą zaprezentowała w wypełnionym "po brzegi" Miejskim Domu Kultury, o czym donosił kronikarz z tamtych lat.

Uczniowie uczestniczą w II Miejsko-gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej trwających od 19.04 do 09.05.1977r.

W roku szkolnym 1978-1979 przybywają do szkoły nowi nauczyciele.

W 1979r. ogłoszono stan klęski żywiołowej. Temperatury wskazywały - 25oC. Drogi odśnieża wojsko i służby drogowe. Minister Oświaty i Wychowania ogłasza przerwę w zajęciach lekcyjnych z powodu trudnych warunków atmosferycznych. W szkole nie odnotowano żadnych strat.

"Dziennik Bałtycki" w dniu 8 marca 1979 r. pisze, że szkoła prezentuje się czysto i schludnie. Porządek widać na każdym kroku, chociaż od 5 lat nie była remontowana, mimo że gościła w swoich murach grupy kolonijne.

To dobrze świadczy o jej uczuciach i nauczycielach. Szkoła polecana jest, jako wzór do naśladowania. Szkoła otrzymuje w nagrodę 20 tys. zł. na zakup pomocy naukowych, zaś nauczyciele 15 tys. zł. na wycieczkę.

Rok szkolny 1979-1980 przynosi zmiany. Dotychczasowy dyrektor pan mgr Roman Żmuda zostaje Inspektorem Oświaty, zaś na dyrektora szkoła awansuje dotychczasowa zastępczyni pani mgr Teresa Osijewska.

Innym wydarzeniem odnotowanym przez kronikarza jest uczestnictwo uczniów w akcji wykopkowej ziemniaków i buraków.

Do szkoły dojeżdżają uczniowie z 15 miejscowości autobusem szkolnym i autobusami kursowymi, co bardzo utrudniało udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Wprowadzono w życie próbny eksperyment pedagogiczny. Zakłada się 5-cio dniowy dzień pracy dydaktycznej, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Sobota stała się dniem zajęć z muzyki, sztuki, sportu, konkursów, prac społeczno-użytecznych, harcerstwa, imprez masowych, apeli, itd. Część zajęć odbywała się w szkole, część w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, które prowadzili instruktorzy tego ośrodka. Na tę okoliczność zostało podpisane porozumienie między dyrektorem OKMiG, panią Barbarą Marszałek a dyrektorem szkoły.

Rok szkolny 1980-1981 rozpoczął się 21 sierpnia w wyjątkowo trudnej sytuacji. Na Wybrzeżu rozpoczęły się strajki, nie kursują autobusy PKS, niektórzy uczniowie nie uczestniczą w zajęciach w pierwszych dniach nauki. Zajęcia lekcyjne odbywają się jednak normalnie. W szkole pracuje: 26 nauczycieli, 13 pracowników administracyjno-obsługowych, uczy się 600 uczniów w 20 oddziałach. Dojeżdża kursami otwartymi 219 uczniów, zamkniętymi - 160. Szkoła pracuje swoim rytmem.

 

Czas szybko leci i już jest rok szkolny 1981-1982. Zajęcia rozpoczęły się 01.09.1982. Grono liczy 25 nauczycieli. To trudny okres w naszej historii. Puste sklepy, strajki, trudna sytuacja w kraju. Atmosfera udziela się również w szkole. "13 grudnia 1981 r. zasmuceni usłyszeliśmy wiadomość o wprowadzeniu w kraju stanu wojennego" - pisze kronikarz szkolny. Życie w kraju ulega sparaliżowaniu, zajęcia w szkołach zawieszone do odwołania. Ulice kontrolowane są przez patrole milicji i wojska. Nasze miasto jest małe i spokojne i nie odczuwa się w nim tragizmu zaistniałej sytuacji. W dużych miastach nie zawsze jest spokój i dlatego oprócz patroli widać było czołgi.

Od stycznia 1982 r. szkoła przystępuje do pracy. Nie funkcjonują jednak związki narodowe. Życie mimo stanu wojennego toczy się dalej. Nauczyciele otrzymują upragnioną Kartę Nauczyciela.

Po powrocie z ferii wiosennych nauczyciele i uczniowie zastają w szkole nowego dyrektora, którym od 15.04.1982 r. zostaje pan mgr Roman Bucholz. 18 czerwca szkoła żegna kolejnych 87 absolwentów klas VIII, którzy rozsławiali imię szkoły na olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Na zakończenie wystąpił kabaret kierowany przez panią mgr Teresę Osijewską.

Rok szkolny 1982-1983. To kolejny rok wytężonej pracy szkoły, ale także i imprez kulturalnych, takich jak ,,Bajka o rybaku i złotej rybce", czy zawody sportowe, w których uczestniczy młodzież. Szkoła przygotowała także wystawę pt. ,,Oni walczyli, abyś Ty mógł żyć".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 1czerwsca 1983 r. odbywa się szereg imprez, w których uczestniczą licznie uczniowie szkoły.

Rok szkolny 1983-1984 rozpoczął się uroczyście. Przybyli rodzice, uczniowie, zaproszeni goście i nauczyciele. Kronikarz odnotował Dzień Edukacji Narodowej, choinki szkolne, imprezy z okazji Dnia Kobiet, uroczystą akademię z okazji 39 rocznicy wyzwolenia Żuław oraz apel z okazji miesiąca Pamięci Narodowej i 1Maja.

W roku 1984-1985, w szkole uczy 27 nauczycieli, a dyrektorem zostaje pan Stanisław Kieszkiel, a zastępcą pan Józef Byczyński.

W szkole życie toczy się zgodnie z planem pracy. Odnotować warto, że nauczyciele dołożyli cegiełkę finansową na budowę Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki oraz na apel "Przyjaciółki" "Dzieciom głodującej Etiopii " klasa VIII przesłała kwotę 560 zł.

Nie udało się ustalić, kto przez te lata był szkolnym kronikarzem.

Rok 1985-1986 dokumentuje nauczycielka pani Jolanta Ciąćka.

KSIĘGA I

Szkoła liczy 690 uczniów, uczących się w 28 oddziałach przez 28 nauczycieli.

Rok szkolny rozpoczął się uroczyście. Młodzież pamiętała również o tragicznej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uczniowie 12.10. uczcili Dzień Ludowego Wojska Polskiego wysyłając żołnierzom życzenia. Przygotowali także uroczystą akademię.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostają wyróżnieni nauczyciele szkoły.

W szkole odbywają się Andrzejki, Barbórki, szkolne choinki, apele z okazji wyzwolenia Warszawy, Dnia Kobiet, 1 Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Matki.

Odnotowana jest świetna impreza z okazji 1 kwietnia - obchodzona jako "Święto Wiosny".

 

Rok szkolny 1986-1987

Nowym dyrektorem szkoły zostaje pan mgr Kazimierz Smentek.

1 września rozpoczął się złożeniem przez delegatów kl. VIII kwiatów pod płytę pamiątkową upamiętniającą śmierć kolejarzy i więźniów obozu koncentracyjnego Sztuthoff

W październiku pasowano pierwszaków na nowych uczniów wręczając im tarcze i pamiątkowe dyplomy.

Rok 1987 zapisał się kolejnym zamknięciem szkół w całym kraju. Temperatura -30°C na zewnątrz. W "3" przymusowe ferie trwały od 9-16 stycznia.

W roku 1987-1988 szkoła obchodzi w październiku 15 urodziny. Z tej okazji ogłoszono szereg konkursów: poetycki, plastyczny, hafciarski, sportowe oraz w nauce. Szkoła otrzymała z tej okazji szereg listów gratulacyjnych, a na uroczysty apel przybyło wielu zaproszonych gości. Listy gratulacyjne pracującym nauczycielom wręczyła inspektor oświaty pani mgr Halina Daszewska. Nauczycielki: Pani Maria Jabłońska i Jolanta Ciąćka przygotowały na tę okoliczność występ zespołu wokalno-tanecznego. Zakład opiekuńczy zafundował szkole oświetlenie parkowe alejki prowadzącej do szkoły.

Zostaje ogłoszony Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Uczniowie aktywnie włączyli się do tej akcji zbierając makulaturę i butelki. Zebrano łącznie 37 tys. złotych.

Szkoła włączyła się także w gazyfikację miasta zbierając na ten cel 1100 kg surowców wtórnych.

W szkole działa zespół muzyczny "PIC-NIC" pod kierunkiem nauczyciela Zbigniewa Mocarskiego, który aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Kultury.

 

Rok szkolny 1988-1989

Nowym kronikarzem zostaje nauczycielka pani mgr Barbara Marszałek i jest nim do dnia dzisiejszego. Ten rok zapisał się m.in. następującymi wydarzeniami:

 • Gościmy w szkole artystów Opery i Teatru Wielkiego z Warszawy
 • Klasy młodsze w teatrze Dramatycznym w Elblągu na spektaklu pt.: "Dziwne Przygody Pana Kleksa"
 • Z okazji 45 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego zespół teatralno-recytatorski pod opieką B. Marszałek przygotował montaż poetycko-muzyczny.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystąpił chór pod opieką nauczyciela pana Zbigniewa Mocarskiego. Klasy VIII w październiku zbierają ziemniaki w Zakładzie Rolnym. Zarobione "złotóweczki" przeznaczone zostaną na szkolne wycieczki. Starsze klasy wybrały się w grudniu na spektakl pt. ,,Janusz Korczak - rzecz o wychowaniu". Grudzień zostaje ogłoszony w szkole "Miesiącem bez dwói". Uczniowie do końca marca 1989 r. piją także szklankę mleka w szkole. Harcerski, szkolny zespół teatralny 07.01.1989 r. pod nazwą ,,Przed odwozem", pod opieką nauczycielki Barbary Marszałek, otrzymuje nagrodę za najciekawszą adaptację baśni na Wojewódzkim Przeglądzie Harcerskich Drużyn Teatralnych w Elblągu. Zespół przedstawił baśń ,,Królowa Śniegu" J.Ch. Andersena. 15 członków zespołu teatralno-recytatorskiego 04.04. reprezentowało szkołę na VII Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim, których przygotowała opiekunka pani Barbara Marszałek. W kwietniu uczniowie uczestniczą w imprezie ,,Warszawa w poezji i piosence" w wykonaniu artystów scen warszawskich. Biorą także udział w uroczystej akademii z okazji 100 rocznicy obchodów Święta 1 Maja.

KSIĘGA II

Rok szkolny 1989-1990

Dyrektorem szkoły zostaje pani Krystyna Borowiak, zastępcą kolejny rok pani Jolanta Ciąćka. W szkole pracuje 29 nauczycieli.

Z ciekawszych wydarzeń kronikarsko odnotowałam:

 • W październiku uczniowie w domu kultury na spektaklu baletowym młodzieży z RFN pt.:,,Sklep lalek".
 • Oczywiście był wieczór andrzejkowy, Mikołajki i choinki klasowe.
 • Odbyły się uroczyste apele z okazji 45 rocznicy Wyzwolenia Żuław i pożegnania klas VIII.
 • Uczniowie w czerwcu wyruszyli na szkolne biwaki i wycieczki.

Rok szkolny 1990-1991

Od września do szkoły wprowadzona zostaje nowa skala ocen 1-6. Od tego roku dzieci i młodzież uczyć się będą w szkołach religii. W szkole obchodzone są różne imprezy. Warte odnotowania są:

 • 04.10. - Dzień Chłopaka
 • pasowanie uczniów kl. I na pierwszaków
 • 19.11. uczniowie w OKMiG uczestniczą w pokazach sztuki iluzjonistycznej
 • 21.01.1991 - klasy na filmie "W pustyni i w puszczy"
 • 12.03.1991 - klasy młodsze na filmie ,,Odnaleziony skarb"
 • 13.03.1991-spotkanie z aktorem panem Augustem Kowalczykiem, byłym więźniem Oświęcimia Nr 6804
 • 18. 04.1991 - starsze klasy na filmie ,,Korczak"
 • 22.04.1991 - nauczycielka pani Regina Sobieska otrzymuje nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
 • 03.05.1991 - w szkole odbywa się uroczysty apel z okazji obchodów 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rok szkolny 1991-1992

W szkole pracuje 32 nauczycieli, 15 pracowników administracji i obsługi oraz szkolna pielęgniarka. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego jest pan Krzysztof Ptasznik.

02.09.1991 - Zarządzeniem MEN z dn. 24.08.1991 r. wstrzymuje się realizację zajęć nadobowiązkowych w szkołach, a tym samym zmniejsza się ilość godzin. Nauczyciele będą biedniejsi, ale z uśmiechem zaczęli nowy rok szkolny.

W tym roku rozpoczął działalność sklepik szkolny, którego opiekunem została pani Bożena Rostkowska.

Ustalono, że za jedno dziecko rodzice będą wpłacać na Komitet Rodzicielski 50.000 zł. Pieniądze mogą być wpłacane w ratach.

Klasy I-III w dn. 25.09. wybrały się na spektakl pt.:,,Lekcja u pana Brzechwy", a 09.10. - ,,Bajki, baśnie, ballady" i 04.12. - ,,Bajdurek".

Klasa VII a pod kierunkiem nauczycielki Zuzanny Wiącek przygotowała szopkę, co kronikarz uznał za znakomity pomysł. Została zaprezentowana na uroczystym apelu Bożonarodzeniowym.

16.01.1992 r. klasy drugie uczestniczyły we wspaniałym balu przebierańców, który przygotował dla wszystkich uczniów klas drugich w całym mieście Żuławski Ośrodek Kultury.

Dnia 15.01. uczniowie klas starszych obejrzeli film ,,Nienormalni" o dzieciach upośledzonych. Odbyły się także bale choinkowe. W dniu 27.02. młodzież miała okazję obejrzeć ,,Bliskie spotkania z wesołym diabłem", a także spektakl teatralny w Gdyni pt.: "Książe i żebrak", na który wybrali się uczniowie klasy VI a. A w dniu 26.03. także na spektakl pt.:,,Sen Miłosza" zespołu dziecięcego Rampa ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. W dniu 06.05. inna grupa pod opieką nauczycielki wybrała się na wycieczkę do Lichenia i tam wpłaciła 80.000 zł. na mszę w intencji uczniów i pracowników szkoły.

 

KSIĘGA III

Rok szkolny 1992-1993

 

Dyrektor - pani mgr Krystyna Borowiak

Zastępca dyrektora - pan mgr Marian Kwoczek

W szkole pracuje 31 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. Warto odnotować spotkanie (29.10.1992 r.) z aktorem panem Hubertem Antoszewskim - słynnym Pankracym, którego znały z telewizji wszystkie dzieci.

Młodzież aktywnie ćwiczy i bierze udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, sprawnościowych itp. W listopadzie szkoła obchodziła swoje 20-lecie. Był to smutny, jesienny dzień. Nie było telewizji, wywiadów, dyplomów, nagród, śpiewu i kwiatów. Były zwykłe lekcje. Był natomiast bardzo ciekawy (jeden z wielu) konkurs. Nauczyciele dostarczyli swoje fotografie z dzieciństwa, a uczniowie mieli odgadnąć, kto jest na danej fotce. Dowcipny, wesoły konkurs. Rozpoznani przez uczniów nauczyciele musieli wręczyć ufundowane przez siebie upominki. W tym czasie tańczono lambadę. I u nas odbył się konkurs taneczny na lambadę.

Po raz pierwszy obchodzono w szkole Dzień Walentynkowy. Odbyły się wybory miss i mistera szkoły, pokaz mody, roznoszenia listów miłosnych przez listonoszy.

W dniu 21.03., w pierwszy dzień wiosny, nazywany też Dniem Wagarowicza, w szkole odbyły się konkursy i zabawy, wrzucano do Tugi kukłę Marzanny.

Szkolny sklepik przejmuje pani Małgorzata Tańska.

Dnia 22.04. w całej Polsce odbywają się strajki nauczycieli. W naszej także.

Trzy nauczycielki w czasie wielkanocnym wyszły za mąż.

Wiosna zmobilizowała uczniów. Wokół szkoły sadzono drzewa i krzewy. Część z nich zdawało na kartę rowerową.

W sekretariacie okratowano okna. Dzięki staraniom dyrekcji szkoła otrzymała 26.04.1993 r. pierwsze komputery.

Żegnamy naszą pielęgniarkę panią Danutę Ptasznik, która po 8 latach pracy awansuje na stanowisko 1 pielęgniarki środowiskowej. O zęby uczniów dba stomatolog pan dr Marek Janicki. Aktywnie pracuje świetlica, którą kieruje pani Barbara Marszałek wraz z wychowawcami świetlicy: panią Małgorzatą Tańską i Anną Szkodowską.

Ze szkolnej stołówki korzysta ok. 90 uczniów. Obiad kosztował wtedy 5000 zł. Jadłospis wzbogacają warzywa ze szkolnej działki, którą opiekują się także uczniowie wraz z nauczycielami. Obsługą szkoły zajmuje się wiele osób, m.in. zawsze życzliwa i uśmiechnięta, pani Jolanta Cyganowska, która prowadzi sekretariat - centrum informacyjne.

Nauczyciele wygrywają różne konkursy. Nagrody przekazują szkole:

 • Pani Mirosława Lepper - radiomagnetofon
 • Pani Jadwiga Grądkowska - piękną palmę na szkolny korytarz.

Ukazuje się pierwszy, pełen humoru i informacji, numer szkolnej gazety "KLEKS".

Uczniowie zwiedzają. Jedną z grup była w Będominie w muzeum Hymnu Narodowego.

Rok szkolny 1993-1994

W szkole pracuje 33 nauczycieli i 15 pracowników obsługi i administracji uczy się 514 uczniów.

Odnotować warto:

 • W szkole zebrano 2.160.000zł., które przekazano na wózki inwalidzkie dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Szkołę odwiedzają bohaterowie telewizyjnej Ciuchci: Żaba Monika i Kulfon.
 • Starsze klasy 21.12 obejrzały słynny film "Park Jurajski" Stevena Spielberga, którego ekipa 2 lata pracowała nad efektami specjalnymi tak jak "Powołanie do życia dinozaurów".
 • Szkoła gości gorąco oklaskiwaną Gdańską Kapelę.
 • Biblioteka kierowana przez panią Marię Jabłońską przygotowała wspaniały kiermasz pt. "Książki za grosik".
 • Uczniowie wyjeżdżają na biwaki i szkolne wycieczki. Części bierze udział w czerwcowych "Dniach Żuław".


KSIĘGA IV

Rok szkolny 1994-1995

 

W szkole pracuje 39 nauczycieli i 16 pracowników obsługi. Po raz pierwszy udało się zrobić wspólną fotografię grona pedagogicznego, ale i tak nie wszyscy są na tej fotografii (szkoda!).

To czas nauki i rozrywki. Uczniowie byli na filmie "Uwolnić orkę", bawili się na szkolnych Andrzejkach. Szkołę opuszcza lekarz stomatolog pan dr Marek Janicki, którego żegnamy z żalem kwiatami i wierszykiem autorstwa pani B. Marszałek

A Pan Marek do stolicy

Się wybiera już na stałe,

Pozostawia zęby nasze

W smutku wielkim niebywale.

Grono cierpi, dzieci płaczą,

Bo gabinet pustką świeci -

Na fotelu nikt nie siedzi-

Ryk "wiertarki" w pustkę leci.

Więc tę książkę kolorową,

Weź do ręki, gdy zatęsknisz-

Zrób przekąskę sobie zimną

I żuławskie wspomnij męki.

"Trójkę", naszą budę starą,

W której byłeś latek kilka,

Bądź uprzejmy mile wspominać

I też wypić za nas drinka.

To znamienny wiersz. Gabinetu stomatologicznego już nie ma w naszej szkole.

"Gazeta Żuławska 24.11.1994 r. w swoim 49 nr poświęca duży artykuł szkole, opisując jej najistotniejsze problemy.

Barbara Marszałek kierownik świetlicy rozpoczyna akcję SOS dla "Trójki", polegającą na szukaniu sponsorów, którzy wesprą działania w celu dożywiania dzieci i młodzieży. Akcja udała się. Z Fundacji S.O.S. Jacka Kuronia, zakładów pracy, prywatnych osób uzyskano pokaźne kwoty, dzięki którym dzieci z najuboższych rodzin mogły jeść w szkole obiady. Do akcji włączyła się aktywnie "Gazeta Żuławska".

Pani Renata Sobieska podjęła się wraz z młodzieżą zbiórki pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (3 Finał). Zebrano 1.300.000 zł., na stare, po przeliczeniu na nowe - 130 zł.

Powołany został rzecznik Praw Dziecka. Została nim pani Justyna Maćkowiak. W szkole działają koła zainteresowań: SKO, koło biologiczne, PCK, SKS, gimnastyka korekcyjna, sklepik uczniowski. Działa samorząd uczniowski. Pielęgniarka szkolna objęła czynnym poradnictwem 337 uczniów.

Uroczyście obchodzona jest 50 rocznica wyzwolenia Żuław.

Wiosnę 21 marca uczniowie witają fantastycznie. Wszyscy są poprzebierani. Udowodnili wagarowiczom, że w szkole w tym czasie może być super. I tak było! Niech świadczy o tym serwis fotograficzny w kronice.

W dniach od 24.04. do 28.04. szkołę wizytowało Kuratorium Oświaty. Szkoła otrzymała "5", na którą zapracowali uczniowie, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice. Nasi uczniowie zdobywają szereg nagród i wyróżnień w wielu konkursach.

 

Rok szkolny 1995-1996

Zaczynamy akcję "Sprzątanie Świata", w którą chętnie włączyli się uczniowie i wychowawcy.

Wkracza technika - szkoła kupiła "Konicę", za 2500zł. To kserokopiarka, która będzie służyć wszystkim.

Klasa 5b wydaje pierwszy numer gazetki przygotowanej na komputerze.

 

W 4 Finale Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy szkoła uczestniczy przekazując na jej rzecz 117 zł.

Kronikarz znalazł bohatera naszych czasów jest nim Marek Kamiński, którego imię proponuję nadać szkole z okazji zbliżającego się 25-lecia.

KSIĘGA V

Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach zdobywając szereg nagród. Niektóre były filmowane przez dyrektora pana Mariana Kwoczka.

Kończą szkołę uczniowie kl. VIII.

Rok szkolny 1996 - 1997

Dla szkolnego kronikarza, pani Barbary Marszałek, to 9 rok dokumentowania dziejów szkoły, dla której Koszałek-Opałek (bohater, krasnal z siwą brodą, piórem i kałamarzem) jest wzorem, do którego uparcie zmierza.

Szkoła odnowiona - przeszła częściowy remont.

Pracuje 37 nauczycieli i 11 pracowników obsługi.

Ten rok zaczął się pięknie. Nasza wspaniała poetka Wisława Szymborska otrzymała Literacką Nagrodę Nobla. Mamy, z kogo być dumni. "Mistrzyni myślenia, kształtuje nasze człowieczeństwo, otwarta, przyjazna, komunikatywna, czytajmy Jej wiersze i cieszmy się, że Ją mamy" - pisze kronikarz.

Aktywni są sponsorzy, także wśród nauczycieli.

Uczniowie uroczyście organizują kolejne apele z okazji świąt takich jak: Odzyskanie Niepodległości, Boże Narodzenie, Wielkanoc, 3 Maja.

Po raz pierwszy, 13 maja, uczniowie klas VIII piszą próbny egzamin z języka polskiego i matematyki. Kronikarz poświęcił im wiersz.

"Poniedziałek ucznia"

Ósma rano drogie dzieci

Do szkółeczki uczeń leci.

W ręku plecak, w głowie pustka

Dziś nie wpadnie żadna szóstka.

Wczoraj film się oglądało,

Do dziesiątej się pospało.

Dziś z fizyki jest kartkówka,

A od wzorów boli główka.

Z matmy trzeba pisać słupki

Lubią liczyć je półgłupki.

Kirkor, Makbet, Balladyna

Literacka to rodzina,

Co przeraża wciąż człowieka

Dom ich ciągle krwią ocieka.

Wreszcie w-f do skakania,

I nóg długich prostowania.

Poniedziałek po niedzieli

Chętnie byśmy przesiedzieli

Gdzieś na lodach lub basenie,

Takie są z nas straszne lenie.

/B. Marszałek/

 

Dyrektor Marian Kwoczek przygotował prognozy statystyczne naszej szkoły do roku 2004. W roku 2002/2003 ma być w szkole 586 uczniów, a w roku 2003/2004 - 601.

Absolwenci klas VIII zostawiają swoje autografy w szkolnej kronice. Pani Dyrektor nauczycieli: Mieczysławę Gołdę, Lubomira Głowackiego, Beatę Korczyc, Władysława Borowiaka, Ewę Żyłowską oraz Barbarę Marszałek. Ostatnią za wieloletnie wzorowe prowadzenie kroniki szkolnej - to bardzo wzruszyło kronikarza.

Zespół teatralny "Świetliczki", którym kieruje pani Grażyna Rucińska, uświetnił wesołym, rozśpiewanym programem pt. "Wakacje".

Rok szkolny 1997-1998

JUBILEUSZOWY

Pożegnaliśmy 4 listopada naszego kolegę nauczyciela, byłego dyrektora naszej szkoły pana mgr Kazimierza Smentka. Cześć Jego Pamięci. Kronikarz za księdzem Janem Twardowskim napisał: "Spieszmy się kochać ludzi-tak szybko odchodzą".

21 listopada 1997 roku szkoła uroczyście obchodziła swoje 25-lecie. Z tej okazji powstały piękne wiersze, które napisali uczniowie. Na uroczystość przybyły władze miasta, byli nauczyciele i uczniowie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali część artystyczną z tej okazji.

KSIĘGA VI

I w tym roku szkolnym przeprowadzono wiele konkursów i apeli. Były tradycyjne Jasełka przygotowane pod opieką nauczycieli: Grażyny Rucińskiej i Joanny Stacheckiej.

8 marca grono nauczycielskie świętowało w pięknej kawiarni "Starówka".

 

Uczniowie startowali w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur" 98, w konkursach plastycznych, geograficznym, języka rosyjskiego, chemicznym, ruchu drogowego, sportowych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie kl. I-VI obejrzeli spektakl w ŻOK pt.: "Dziura, czyli tajemnica pewnej pracowni naukowej" grupy teatralnej "PSYT", której opiekunem, była pani Barbary Marszałek. W skład zespołu wchodziły uczennice naszej szkoły, zaś grupa teatralna "Świetliczki" pod kierunkiem pani Grażyny Rucińskiej zaprezentowała wesoły, dowcipny z piękną scenografią wykonaną przez członków zespołu spektakl pt. "Kopciuszek".

Grupy uczniów wyruszają na szkolne wycieczki. Jedną z nich kieruje pani Jolanta Łobodziec. Młodzież uczestniczy w II Wojewódzkim Zlocie Ekologicznym.

W tym roku odbył się także próbny test dla uczniów kl. VIII. Przystąpiło do niego 54 uczniów. Pomysłodawcy reform z MEN twierdzą, że przyczyni się on do większego komfortu zdawania do szkoły średniej.

W tym roku szkoła otrzymała 10 stanowisk multimedialnych zaopatrzonych w komputery, drukarki, faxy podłączone do sieci internetowej. Szkoła ma więc już 2 sale komputerowe.

Uczestniczymy w "Dniach Żuław" 1998 r. Przygotowaliśmy pokaz przebierańców pt. "Cztery pory roku", taniec sambę, "Dyrektorski konkurs sportowy" oraz "Zjazd gwiazd", czyli mini lista przebojów.

 

Rok szkolny 1998-1999

Pracuje 35 nauczycieli i 11 pracowników administracji obsługi. Szkołą kieruje mgr Krystyna Borowiak, zastępcą jest mgr Marian Kwoczek.

Szkołę odwiedza poeta Stefan Jażdżewski były mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego oraz Bractwo Rycerskie "Kerin" (okazało się, że nie każdy może być rycerzem).

Z okazji 200 rocznicy urodzin wieszcza narodowego Adama Mickiewicza starsze klasy wybrały się na spektakl pt. "Mickiewicz na cenzurowanym".

Włączamy się w VII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pracują koła zainteresowań. Szkolny sklepik pod opieką pani Beaty Korczyc zarobił 2102 zł. Część zarobionych pieniędzy przeznaczono na zabawę choinkową, upominki dla uczniów kl. I, ćwiczenia dla klas IV, konferencję metodyczną oraz zakupiono żaluzje okienne w pokoju nauczycielskim. Pracuje szkolna stołówka, której od wielu lat szefuje pani Czesława Bobrowska. Zakupy są na głowie pani intendentki Barbary Rachwał, a smacznie gotuje pani Wiesława Kamińska. Działa szkolna świetlica, biblioteka, gabinet medycyny szkolnej, gabinet stomatologiczny, sekretariat i kotłownia. O czystość klas i szkolnych korytarzy dbają panie sprzątaczki.

2 i 3 marca odbyły się testy uczniów klas VIII. Wielkimi krokami zbliża się zapowiadana reforma edukacji. Nasza szkoła została wytypowana przez władze miasta i gminy jako szkoła, w której powołane zostanie od 1 września 1999 r. Gimnazjum. W ślad za tą decyzją 21.04.1999 r. odbył się konkurs na dyrektora gimnazjum. Konkurs wygrał dotychczasowy zastępca szkoły pan mgr Marian Kwoczek. Nowy dyrektor przyjął gratulacje od nauczycieli, rodziców i uczniów.

Opiekunem szkolnego samorządu był pan Lubomir Głowacki. 10 maja kl. VIII zaprosiły przedstawicieli UMiG Nowy Dwór Gdański - pana burmistrza Zbigniewa Piórkowskiego i inspektorem oświaty panem Stanisławem Juszczykiem na lekcję wychowania obywatelskiego, która bardzo się uczniom podobała.

24 maja odbyła się konferencja metodyczna dla przyszłych nauczycieli gimnazjum dotycząca wchodzącej od 01.09 reformy oświatowej.

W tym roku po raz VII przybywa do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II, który jako pierwszy papież w historii napisał List do dzieci.

Zespół "Świetliczki" na zakończenie roku przygotował bajkę pt. " Jak Wojtek Muzykant odwiedził piekło". Żegnamy uczniów kl. I-V i ich wychowawców, którzy przechodzą do szkół podstawowych.

W lipcu gościmy w szkole delegację niemieckich nauczycieli, z którymi wymieniamy się doświadczeniami. To pierwsze kroki ku wzajemnym kontaktom i wymianie młodzieży.

KSIĘGA VII

Rok szkolny 1999-2000

Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Nr 3. Dyrektor - pan mgr Marian Kwoczek, zastępca - pani mgr Jadwiga Grądkowska-Sawicka.

Na inaugurującym powstanie gimnazjum apelu w dniu 01.09 przywitał zebranych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców wzruszony pan dyrektor. Stwierdził, że dołoży wszelkich starań, aby gimnazjum stało się mądrą, dobrą, przyjazną uczniom i rodzicom. Szkołą na miarę XXI wieku, który nadchodzi.

Inauguracyjny uroczysty apel przygotowali uczniowie pod opieką Jolanty Łobodziec, Małgorzaty Kołodziejskiej, Grażyny Rucińskiej, Tomasza Siekluckiego i Barbary Marszałek.

W szkole jest 49 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi. Powstało 10 klas I gimnazjalnych od "A" do "H" oraz oddziały zamiejscowe: "L" i "M" w Marzęcinie oraz "K" w Kmiecinie.

Zaczęliśmy - 28.09 - od "Śmieciobrania", czyli akcji Sprzątania Świata, w którą włączyli się wszyscy uczniowie. Wrzesień to miesiąc integracyjnych zajęć dla uczniów kl. I Gimnazjum i ich wychowawców prowadzonych przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Cieszą się dużym uznaniem. Szkoła wprowadza także "drzwi otwarte" dla wszystkich rodziców, którzy w takie dni będą mogli spotkać się w szkole z każdym nauczycielem i porozmawiać o sukcesach o problemach swoich dzieci..

Ukazują się pierwsze numery "Gimzety" (w Nowym Dworze Gdańskim pod opieką pani Jolanty Łobodziec) i "Kleksa" (w Marzęcinie pod opieką pani Anny Koblak). Jako znak rozpoznawczy dla wszystkich uczniów wprowadzono obowiązek noszenia identyfikatorów. Na nich umieszczone będą imiona i nazwiska uczniów, by móc szybciej się poznawać. Identyfikatory noszą także nauczyciele.

W listopadzie powołano do życia Radę Szkoły. W jej skład weszli:

 1. nauczyciele:
  • Stanisława Żurad
  • Barbara Marszałek
  • Lubomir Głowacki
 2. rodzice:
  • Anita Baranowska (przewodnicząca Rady Szkoły)
  • Jolanta Koller
  • Ewa Guderska
 3. uczniowie:
  • Magdalena Majewska - I b
  • Justyna Czerwińska - I b
  • Patryk Boguszewski - I d

17.12.1999 r. Tygodnik "Żuławy i Mierzeja" informuje: " Na sesji Rady Miejskiej zadecydowano o rozbudowie szkoły i budowie hali sportowej. W 2001 roku w szkole ma się uczyć 900 uczniów".\

Sponsor dofinansował remont szkolnych łazienek.

Młodzież ogląda sfilmowaną przez Andrzeja Wajdę narodową epopeję "Pan Tadeusz", a w Żuławskim Ośrodku Kultury - spektakl w wykonaniu Teatru Akropolis "Rzeczpospolita przerobiona", w oparciu o teksty Sławomira Mrożka i Stanisława Tyma. Aktorzy to uczniowie nowodworskich szkół średnich.

Są organizowane klasowe choinki, Walentynki. Zespół wokalny "Śnieżynki" pod kierunkiem pani Małgorzaty Kołodziejskiej i pana Tomasza Siekluckiego reprezentował szkołę na II Powiatowym Festiwalu Muzycznym "Hej Kolęda" zdobywając III miejsce.

Uczniowie pod kierunkiem pani mgr Barbary Wyki przygotowała w szkolę wystawę swoich prac pt. "Starożytność" obejrzeli ją także rodzice.

W Gimnazjum w I semestrze bardzo dobrze uczyło się 40 uczniów uzyskało średnią ocen 5,0 i więcej.

Funkcjonują: sklepik szkolny, którym opiekuje się pani Beata Korczyc, samorządem szkolnym opiekuje się pedagog szkolny, pani Jolanta Łobodziec, świetlicą kieruje pani Barbara Marszałek - kronikarz, chórem opiekuje się pan Tomasz Sieklucki, bibliotekę prowadzą panie Bogumiła Bełcik i Danuta Białecka, nad teatrem szkolnym opiekę sprawuje pani Grażyna Rucińska, pracują koła zainteresowań.

Reforma spowodowała, że wielu nauczycieli podjęło dodatkową naukę w celu podwyższenia swoich kwalifikacji. W naszej szkole również. Należy się z tego cieszyć, ponieważ skorzystają na tym nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie.

Młodzież aktywnie włączyła się w naukę swojego regionu - Żuław. Na tych terenach mieszkali mennonici. Młodzież pod patronatem Klubu Nowodworskiego zaopiekowała się starymi cmentarzami w Stawcu i Marynowach.

W dniach 04.03-08.03 do zaprzyjaźnionego z Nowym Dworem Gdańskim miasta Hennef wyjechała z rewizytą delegacja nauczycieli z naszej szkoły w celu omówienia wymiany młodzieży. Pracowano nad realizacją programu "Wspólna Europa".

 

W pierwszym dniu wiosny "Dniu Wagarowicza", samorząd szkolny przygotował apel. Część młodzieży wraz z nauczycielami wybrała się do Stegny, inni rozgrywali mecz siatkówki: nauczyciele-uczniowie. Inni poszli do kina.

Wielu nauczycieli pracujących w naszej szkole chodziło kiedyś do nowodworskiego Liceum Ogólnokształcącego, które obchodziło 50-lecie. Tak szacownej szkole życzyliśmy pomyślności.

Rok szkolny 2000-2001

Pan dyrektor mgr Marian Kwoczek przywitał uczniów słowami: "Jesteście rocznikiem, który wkracza w nowy system zreformowanej szkoły. Wierzę, że czas, który w niej spędzicie, a także wiedza, jaką uda się wam tu pozyskać, zaowocuje w przyszłości".

Zespół Szkół Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 jest jedną z większych szkół w województwie pomorskich. Pracuje 45 nauczycieli. Do szkoły uczęszczają dzieci od VI klasy szkoły podstawowej oraz do gimnazjum. Od tego roku młodzież będzie się uczyć nowych przedmiotów: Wychowanie do życia w rodzinie oraz informatyki. Ostatniego z przedmiotów, dzięki przystąpieniu szkoły do programu: "Internet w każdej gminie".

Ponadto nauczyciele będą realizować programy autorskie. Pani mgr Jadwiga Grądkowska-Sawicka, wicedyrektor szkoły, program "Twój wybór", a pani mgr Barbara Marszałek swój autorski program - "Żuławy - moją małą ojczyzną", realizowanego w ramach ścieżki Edukacja Regionalna - Dziedzictwo Kulturowe".

Klasy zostały odświeżone o wymalowane, wymieniono sanitariaty na dwóch piętrach. W szkole uczyć się będzie 620 uczniów.

Z ciekawszych szkolnych wydarzeń warto wymienić:

 • 17.09 - 19.09 - Akcja "Sprzątanie Świata"
 • 24.09 - 28.09 - szkoła gości 16 osobową grupę uczniów z niemieckiej szkoły z Hennef w ramach wymiany młodzieży. Rewizyta nowodworskiej młodzieży od 20-29 października.
 • Od 05.10.2000 - 08.10.2000 nauczyciele wybierają się na wspólną wycieczkę do Pragi
 • Burmistrz MiG Nowy Dwór Gdański przyznał swoją nagrodę pani mgr Ewelinie Wiśniewskiej i panu dyrektorowi mgr Marianowi Kwoczkowi.
 • Pan Starosta i Klub Nowodworski przyznał nagrody książkowe i wyróżnienia za udział w konkursie dotyczącym naszego regionu nauczycielkom: pani Barbarze Marszałek za autorski program "Żuławy - moją małą ojczyzną" oraz pani Stanisławie Żurad.
 • Rada Szkoły przyznała nagrodę książkową pani Beacie Korczyc za wzorowe prowadzenie szkolnego sklepiku.
 • Opiekujemy się cmentarzami mennonitów w Marynowach i Stawcu.
 • Pani mgr Barbara Marszałek wygrywa w konkursie Polskiego Radia 100 książek literatury światowej, dla biblioteki Gimnazjum, które ufundowało Bractwo Gutenberga o wartości ponad 2000 zł.
 • Uczniowie biorą udział w wielu konkursach np.:
  • "Żuławy i Mierzeja - moje miejsce na ziemi"
  • Wiedzy o Unii Europejskiej
  • Ortograficznym o Puchar Dyrektora Gimnazjum
  • Na patrona szkoły
  • Festiwalu Kultury i Tradycji Bożonarodzeniowej
  • Matematycznym
  • Turnieju Wiedzy Pożarniczej
  • Turnieju Szachowemu
  • Sportowych
  • Fotograficznych
  • Plastycznych.
 • Trwają rozmowy na temat rozbudowy gimnazjum i budowy nowej hali sportowej.
 • 25.05. pan mgr Marian Kwoczek ponownie wygrał konkurs na dyrektora Gimnazjum Nr 1.
 • W dniach 13-17 czerwca grono pedagogiczne wyjeżdża na wycieczkę do Wiednia.
 • Pani mgr Barbara Marszałek otrzymuje Honorową Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
 • Z wizytą do szkoły przybywają potomkowie mennonitów, byłych osadników żuławskich.
 • Gościmy z koncertem młodzieżowy zespół "Lwowskich Bandurzystów" gorąco i owacyjnie przyjętych przez uczniów.
 • Najlepszą uczennica została Magdalena Cichocka uczennica klasy II F za średnią 5,67, która otrzymała Nagrodę Dyrektora Gimnazjum.

·         

Rok szkolny 2001-2002

W szkole pracuje 48 nauczycieli i 14 niepełnozatrudnionych; łącznie 62 osoby.

Ważniejsze wydarzenia w szkole to:

 • 10.09.2001 r. zostaje wmurowany kamień węgielny pod budowę hali sportowej w obecności marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, wiceministra sportu - Jana Kozłowskiego, burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Zbigniewa Piórkowskiego. Szkołę reprezentuje uczeń Patryk Boguszewski - przedstawiciel uczniów w Radzie Szkoły.
 • Od 13.09 - 17.09 nauczyciele Gimnazjum wyjeżdżają do Hennef w Niemczech w celu podpisania partnerskiej umowy w sprawie wymiany młodzieży.
 • 10.09 - 14.09 - dwie klasy jada do zielonej szkoły mieszczącej się w Słowińskim Parku Narodowym.
 • Szkolne koło LOP pod kierunkiem pani mgr Mirosławy Kochańskiej zdobywa I miejsce w konkursie "Na najlepiej działające koło LOP w roku 2000/2001.
 • Wydawane są trzy szkolne gazetki: "Gimzeta" w Nowym Dworze Gdańskim, "Kleks" w Marzęcinie, "Krzyk gimnazjalisty" w Kmiecinie.
 • Oddano nową ekologiczna kotłownię, której piec zasilany jest gazem ziemnym.
 • Uczniowie biorą udział w pomorskich warsztatach europejskich organizowanych przez Fundację Gospodarczą.
 • W świetlicy wspaniałą wystawę pt. "Kuferek Babuni" przygotowały panie Bożena Adamska i Grażyna Rucińska.
 • 17.01.2002 r. mgr Ewa Kopyt, mgr Barbara Marszałek oraz dyrektor mgr Marian Kwoczek uczestniczą w seminarium Edukacji Regionalnej dla nauczycieli z powiatu nowodworskiego.
 • W dniach 23-27 01.2002 r. pan dyrektor mgr Marian Kwoczek i pani mgr Ewelina Wiśniewska, w ramach programu Unii Europejskiej "Commenius", przebywali z roboczą wizytą w Londynie. Uczniowie z 5 krajów: Anglii, Holandii, Danii, Niemiec i Polski, będą pracować nad programem pt. "Być młodym w Europie".
 • 19.04.2002 r. 15 uczniów Gimnazjum wyjechało w ramach wymiany młodzieży do Niemiec. Zwiedzili Hennef, Kolonię i Bonn. Uczniowie z partnerskiego Hennef złożyli nam rewizytę 13-18 05.2002 r.
 • Gimnazjum wraz z Klubem Nowodworskim są organizatorem III Międzynarodowego Zjazdu Mennonitów na Żuławach.
 • Nauczyciele Gimnazjum wyjeżdżają na wycieczkę do Lwowa.

·         

Rok szkolny 2002-2003

W Gimnazjum pracuje na pełnych etatach 48 nauczycieli i 12 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Dyrektorem jest pan mgr Marian Kwoczek, a zastępcami: pani mgr Jadwiga Grądkowska-Sawicka oraz pan mgr Lubomir Głowacki, który kiedy zostaje radnym składa rezygnację ze stanowiska zastępca dyrektora.

Ważniejszymi wydarzeniami w szkole są:

 • We wrześniu uczestniczymy w akcji "Sprzątanie Świata".
 • W październiku uczniowie klas I e i f wybierają się na wycieczkę integracyjną do Przebrna
 • Chór szkolny pod opieką pana mgr Tomasza Siekluckiego, zdobywa I miejsce w "Konkursie Pieśni Religijnej".
 • 8 klas w Multikinie obejrzało film "Zemsta"
 • Opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje pani mgr Lucyna Kwiecień.
 • W dniach 23 - 30 11.uczniowie uczestniczą w międzyszkolnej wymianie polsko-holenderskiej.
 • Magdalena Cichocka została laureatką konkursu Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Legenda AK". Praca została napisana pod kierunkiem pani mgr Barbary Wyki.
 • Uczestniczymy w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Występuje chór szkolny, pani mgr Barbara Marszałek maluje akwarelę, sprzedaną na aukcji w czasie trwania koncertu.
 • W dniach 22 - 25 01. gościmy uczniów i opiekunów z Anglii, Danii, Holandii i Czech w ramach programu Commenius. Zaś 21.02. uczniowie Gimnazjum wyjeżdżają do Hennef..
 • W lutym 2003 roku grupa uczniów przebywa w Zielonej Szkole w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.
 • 29 marca nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej przy współudziale wielu znakomitych gości.
 • 5 kwietnia w ramach wymiany młodzieży do Holandii wyjeżdża grupa gimnazjalistów.
 • Nauczyciele zwiedzają Budapeszt.
 • 8 i 9 maja uczniowie klas III piszą testy.
 • W dniach 17-25 05. uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec pod opieką pani mgr Eweliny Wiśniewskiej.
 • Żegnamy II rocznik gimnazjalistów.

 

Zredagowała: mgr Barbara Marszałek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki:

81.5%Poland Poland
10.1%Germany Germany
5.1%United States United States
1.5%Russian Federation Russian Federation
0.5%United Kingdom United Kingdom
0.2%Norway Norway
0.2%Ireland Ireland
0.1%Slovakia Slovakia
0.1%Romania Romania
0.1%Czech Republic Czech Republic

Dzisiaj: 5
Wczoraj: 4
Bieżący tydzień: 9
Poprzedni tydzień: 53
Bieżący miesiąc: 300
Poprzedni miesiąc: 342
Ogółem: 32361

Partnerzy:

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Wspierają nas:

wtorek, 26, wrzesień 2017

Designed by LernVid.com